Info Terbaru

Ciri-Ciri Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Advertisement
Loading...


Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, pada kali ini akan di ciri-cirikan oleh di Ciri-cirinya.blogpsot.com. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki ciri-ciri, antara lain…. 

Ciri-Ciri Manusia Sebagai Makhluk Sosial

Ciri-ciri makluk sebagai makhluk sosial antara lain…….
  • Hidup bermasyarakat, 
  • Memerlukan bantuan orang lain, 
  • Memerlukan kerja sama 
  • Memenuhi kebutuhan hidup. 
Itulah tadi ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial di ciri-cirinya.blogspot.com, semoga bermanfaat bagi para pembaca. Amin 
Loading...
Advertisements
Ciri-Ciri Manusia Sebagai Makhluk Sosial | fajeros | 4.5