Aspek Penting Dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera Dalam Sosiologi

Aspek Penting Dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera Dalam Sosiologi INFORMASIANA.Com – Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Yang salah satu bentuk keluarga yuang banyak diimpikan ialah keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera dibentuk berdasarkan perkawinan […]