Pengertian Grafik – Jenis, Tujuan, Fungsi, Manfaat, Membuat, Membaca

Pengertian Grafik – Jenis, Tujuan, Fungsi, Manfaat, Membuat, Membaca : Ialah sebagai suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan. Pengertian Grafik Grafik ialah sebagai suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan, yang disajikan satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Ada […]