Ciri-Ciri Monokotil ( Monocotyledone) Ciri-Ciri Monokotil ( Monocotyledone),Ciri-Ciri Monokotil ( Monocotyledone) yang pada kali ini akan di ciri-cirikan di ciri-cirinya.blogspot.com seperti berikut ini Ciri-Ciri Monokotil ( Monocotyledone) 

Ciri-Ciri Pteropsida ( Paku Sejati )                     Ciri-Ciri Pteropsida ( Paku Sejati ), kali iniciri-cirinya.blogspot.com akan membahas tentang Ciri-Ciri Pteropsida ( Paku Sejati )  sebagai berikut…..

Ciri-Ciri Tumbuhan Berbiji/ Spermatophyta Ciri-Ciri Tumbuhan Berbiji/ Spermatophyta, kali ini ciri-cirinya.blogspot.com akan memberikan informasi tentang Ciri-ciri tumbuhan berbiji, Ciri-ciri tumbuhan berbiji sebgai berikut…. Ciri-Ciri Tumbuhan Berbiji/ Spermatophyta 

Ciri-ciri Lumut Hati ( Hepaticopsida ) Ciri-ciri Lumut Hati ( Hepaticopsida ) yang pada kali ini akan di ciri-ciri-cirikan di ciri-cirinya.blogspot.com.Ciri-ciri Lumut Hati ( Hepaticopsida ) sebagai

Ciri-Ciri Cyanobacteria – kali ini ciri-cirinya.blogspot.com akan memberikan informasi tentang Ciri-ciri cyanobacteria… Ciri-ciri cyanobacteria sebagai berikut…. Ciri-Ciri Cyanobackteria Ciri-Cirinya sebagai berikut… Inti tidak diselubungi oleh

Ciri-Ciri Porifera    Ciri-Ciri Porifer, kali ini ciri-cirinya.blogspot.com akan membahas tentang Ciri-Ciri Porifera seperti berikut ini…… Ciri-Ciri Porifera  Ciri-Ciri Porifera  sebagai berikut…..   a. Tubuhnya terdiri dari dua lapisan

Ciri-Ciri Platyhelminthes Ciri-Ciri Platyhelminthes Ciri-Ciri Platyhelminthes sebagai berikut…. 1. Platyhelminthes ada yang bersifat parasit dan ada yang hidup bebas di perairan 2. Cacing tidak

Ciri-Ciri Sargassum  Ciri-Ciri Sargassum sebagai berikut… 1. reseptakel mempunyai modifikasi cabang yang berbentuk bulat. 2. bentuk talus seperti phon 3. kantong udara berbentuk

Alga Keemasan (Chrysophyta)           Chrysophyta diambil dari kata yunani chrysos yang berarti emas. Kelompok alga keemasan memiliki keragaman komposisi pigmen, idnding sel,dan tipe