Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan Assalamu’alaikum Wr. Wb. Ingkang kinurmatan bapak ibu guru SMPN 1 Japah Sedaya kanca-kanca seperjuangan ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin monggolah kita sesarengan ngunjukaken takwa lan syukur dhumateng Allah, ingkang sampun amaringi sedaya kanikmatan dumateng kita, lan sahingga kita saged makempal sesarengan wonten ing ruangan menika. Sholawat ugi salam mugiya […]